Jak pracujeme

ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE

STRUKTUROVANÉ

UČENÍ

SNOEZELEN
_

PRVKY
MUZIKOTERAPIE

LOGOPEDIE

OROFACIÁLNÍ STIMULACE

GLOBÁLNÍ ČTENÍ

PRVKY ARTETERAPIE

PRVKY ERGOTERAPIE

VYUŽITÍ IT TECHNIKY

RANNÍ KRUH

CVIČNÝ BYT