CVIČNÝ OBCHOD

Cvičný obchod je speciálně upravená místnost, která slouží k nácviku nákupu v reálném obchodě.

Pro žáky, kteří mají obtíže se sociální interakcí, je cvičný obchod velkou příležitostí, jak nacvičit vše potřebné pro uskutečnění opravdového nákupu, včetně vytvoření nákupního seznamu. Při výběru potravin se žáci seznámí s dělením potravin na ovoce, zeleninu, různé druhy masa, pečivo atd. Nabízí se realizace aktivit zaměřených na procvičování matematických dovedností, ať už se jedná o manipulaci s penězi, práci s jednotkami hmotnosti nebo porovnávání dle velikostí. Žáci si zároveň osvojují základní dovednosti a návyky v dodržování pravidel správného společenského chování jako je pozdrav, poděkování, rozloučení se nebo vyjádření prosby. V rámci dramatické výchovy si takto žáci vyzkouší i jiné sociální role jako je prodavač či zákazník. Díky komunikaci rozvíjí aktivní slovní zásobu a schopnost lépe se vyjádřit.

Cvičný obchod poskytuje velké množství pracovních listů a pomůcek. Tyto pomůcky, kromě podpory jemné motoriky, slouží k rozvoji a upevňování nových vědomostí jako je například: skladování potravin, rozšiřování slovní zásoby i v anglickém jazyce, plánování nákupu potravin dle receptu. Také lze získávat nové informace např: obsah cukru v jídle a pití nebo jaké potraviny jsou zdravé a nezdravé.

Cílem a smyslem specializované místnosti je zprostředkovat dětem a žákům s různým stupněm a druhem postižení netradiční a nové zážitky, které jsou pro ně v běžném životě nedostupné
a obtížné. Práce v místnosti je vhodná jak pro skupinu, tak dává prostor i pro individuální výuku.