IX. třída

 Dobrý den přátelé, kamarádi..

Náš genderově vyvážený třídní kolektiv se skládá ze šesti žáků 4., 5. a 7. ročníku. Převaha dospívajících žáků se odráží i na celkové atmosféře ve třídě, mezi naše nejoblíbenější činnosti patří vzájemné popichování, řešení vztahových problémů a rozesílání zamilovaných psaníček.

A jako by toho už tak nebylo dost, musíme plnit ještě i učební osnovy! Mezi naše nejoblíbenější předměty patří tělesná výchova, výtvarná výchova a pracovní činnosti, zatímco například matematiku, fyziku nebo dějepis bychom klidně oželeli.

Ale protože je nám jasné, že se nám spousta poznatků z naukových předmětů může v životě hodit, chodíme do školy rádi a naše absence jsou minimální.

Ovšem nalhávat si nic nebudeme- nejvíc se těšíme vždycky na prázdniny!