Ceny stravenek pro žáky

  • 3 - 6 let           24,- Kč 
  • 7 - 10 let            26,- Kč
  • 11 - 14 let           28,- Kč
  • 15 a více let        31,- Kč

 

Věk dětí dosažený ve školním roce tj. září 2020 až srpen 2021.

 

Záloha na bezdotykový čip činí 100,- Kč, při ztrátě musí strávník zakoupit nový.

 

Po ukončení školní docházky nebo přestupu na jinou školu vraťte čip vedoucí ŠJ, kde obdržíte zpět danou zálohu.

 

První den nemoci lze oběd odhlásit do 8.00 hod. u vedoucí ŠJ,

telefonicky 576 771 667 nebo odebrat jídlo do čistých přinesených nádob.

 

V případě neodhlášení stravného následující dny, budou žákům odečteny z účtu věcné a osobní náklady podle vyhl. Č. 107/2005 Sb. o školním stravování.