Školní jídelna – výdejna

U nás ve škole nevaříme, obědy pro naše děti a žáky dovážíme ze sousední školní kuchyně ZŠ TGM Otrokovice. Při skladbě jídelníčku a samotné přípravě pokrmů zkušený personál dbá na to, aby byla jídla zdravá, pestrá a vyvážená. Jídlo dobře vypadá i chutná. Nevaří se z polotovarů. Mnohé zásady pro svou práci kuchaři čerpají z projektu Zdravá školní jídelna.

Jídelna je menší a útulná, vybavená novým nábytkem. Hned při vstupu žáci vidí, z jídelníčku sestaveného z piktogramů, na co se mohou daného dne těšit. Výdej obědů začíná v 11,30 hodin a je dobře zorganizován s ohledem na potřeby dětí a žáků. Výdej obědů končí v 13,40 hodin. Samotná naše provozovna je označená mezinárodní zkratkou HACCP, jednoduše to znamená, že zde dodržujeme vysoká hygienická měřítka. Naším cílem je vytvořit klidné a domácí prostředí. Strávníci odcházejí spokojení, s plnými bříšky a často i s kouskem chutné zeleniny či ovocem v ruce. To potvrzuje, že čerstvé sezónní potraviny jsou opravdu nedílnou součástí našich obědů. Jsme také připraveni reagovat na individuální potřeby při dietním stravování, které je podloženo potvrzením lékaře.

Důležité informace

KONTAKTY:

Telefon: 576 771 667

Číslo účtu:
27-6261910237/0100

Ceny stravenek pro žáky

do 6 let              24,- Kč

7 – 10 let           26,- Kč

11 – 14 let         28,- Kč

15 a více let     31,- Kč

(věk dětí dosažený ve školním roce tj. září 2021 až srpen 2022)

Výběr za stravné a čipy na měsíc ŘÍJEN:

Platba převodem:
1.10. – 15.10.2021

Platba osobně:
1.10.2021   7.00 – 10.00 hod.
4.10.2021  7.00 – 8.00 hod.
5.10.2021  7.00 – 8.00 hod.

Platba za stravné hotově nebo převodem z účtu na účet                                      27 – 6261910237/0100, variabilní symbol strávníka zjistíte u vedoucí ŠJ.

Záloha na bezdotykový čip činí 100,- Kč, při ztrátě musí strávník zakoupit nový. Po ukončení školní docházky nebo při přestupu na jinou školu vraťte čip vedoucí ŠJ, kde obdržíte zpět danou zálohu.

Ze stravování je nutno se odhlásit na terminále 24 hodin předem. První den nemoci lze oběd odhlásit do 8.00 hod. u vedoucí ŠJ, telefonicky 576 771 667 nebo odebrat jídlo do čistých přinesených nádob.

V případě neodhlášení stravného následující dny, budou žákům odečteny z účtu věcné a osobní náklady podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.