Ceny stravenek pro žáky

  • 3 - 6 let           22,- Kč 
  • 7 - 10 let            24,- Kč
  • 11 - 14 let           26,- Kč
  • 15 a více let        29,- Kč

 

Věk dětí dosažený ve školním roce tj. září 2019 až srpen 2020.

 

Záloha na bezdotykový čip činí 100,- Kč, při ztrátě musí strávník zakoupit nový.

 

Po ukončení školní docházky nebo přestupu na jinou školu vraťte čip vedoucí ŠJ, kde obdržíte zpět danou zálohu.

 

První den nemoci lze oběd odhlásit do 8.00 hod. u vedoucí ŠJ,

telefonicky 576 771 667 nebo odebrat jídlo do čistých přinesených nádob.

 

V případě neodhlášení stravného následující dny, budou žákům odečteny z účtu věcné a osobní náklady podle vyhl. Č. 107/2005 Sb. o školním stravování.