Výchovná a karierová poradkyně

             Mgr. Jana Šindelková 

Kontaktní údaje:

E-mailová adresa – sindelkova@zvsotr.cz

Najdete mě v 2. NP(oranžovém), místnost číslo 210

Úřední hodiny mám každý čtvrtek v čase od 14. 00 do 15. 15 hodin

Výchovná poradkyně

 • koordinuje činnost ŠPP, spolupracuje se všemi jeho členy;
 • je ochráncem práv žáka v prostředí školy, spolupracuje se ZZ;
 • zajišťuje komunikaci se ŠPZ (SPC, SVP) a jinými organizacemi (např. OSPOD);
 • vede a zodpovídá za evidenci žáků a doporučení zpráv ŠPZ o žácích v souladu spředpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů;
 • informuje o změnách v doporučeních ŠPZ jednotlivých žáků;
 • při řešení výchovných, výukových či jiných náročných situací žáků, kteří jsou ohroženy ve vývoji, vede výchovné komise, spolupracuje s PdP, předkládá návrhy a postupy řešení;
 • při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů (IVP) či jiných dotazníků a dokumentů spolupracuje s třídními učiteli (TU);
 • průběžně kontroluje a konzultuje vyhodnocení podpůrných opatření (PO) a IVP s TU;
 • 1x ročně vyhodnocuje PO a IVP se ŠPZ;
 • sleduje absence žáků, v případě nesrovnalostí spolupracuje se ZZ a ošetřujícím lékařem,
 • spolupracuje s OSPOD v případech hodných zřetele (žák je ohrožen ve vývoji).

 

Kariérový poradce

 • zajišťuje poradenskou pomoc pro skupinu vycházejících žáků v rámci orientace a rozhodování se o dalším vzdělávání a profesní orientaci;
 • zprostředkovává, ve spolupráci s SPC, profesní vyšetření vycházejících žáků;
 • zajišťuje informační akce ÚP Zlín;
 • zprostředkovává žákům informace o vzdělávací nabídce OU a SOU – Dny otevřených dveří;
 • koordinuje náborové akce OU a exkurze;
 • seznamuje s podmínkami přijímacího řízení;
 • poskytuje podporu ZZ při vyplňování přihlášek na OU a SOU;
 • pomáhá při vyplňování zápisních lístků a případné orientaci na webových stránkách středních škol – informace o přijetí.

Harmonogram přijímacího řízení na střední školy pro rok 2024-2025

 • dokument ke stažení: zde

 

Přehled škol ve Zlínském kraji

Školy pro žáky ZŠ ve Zlínském kraji: přehled zde
Školy pro žáky ZŠS ve Zlínském kraji: přehled zde