II. třída

Naše třída je složená ze žáků druhého, čtvrtého, pátého, osmého a devátého ročníku. I přes naši věkovou rozdílnost nás spojuje společný zájem – radost z učení, zdokonalování způsobu komunikace a sebeobsluhy, upevňování pozitivních sociálních vztahů a poznávání nových věcí. Výuka je vysoce individualizovaná, což zajišťují vedle paní učitelky také dvě velmi šikovné paní asistentky.

Rádi pracujeme s různými metodami či jejich prvky. Nejvíce využíváme Strukturované učení, Sociální učení, čtení s obrázky, Globální metodu čtení, instruktáž s praktickým učením, Koncept Bazální stimulace. Ve třídě hodně mluvíme, hlavně my holky. S chutí sdílíme zážitky z předešlého dne, jako pomocníka si bereme Zážitkový deník. Kluci jsou mnohem tišší, o slovo se musí hlásit pomocí komunikačních řádků z Komunikačních deníků nebo komunikátoru. S nadšením přistupujeme k různým pohybovým aktivitám venku i v tělocvičně. Jsme otevření ke všemu novému, jsme zvídaví a hraví, rádi se učíme v blocích a relaxujeme při našich oblíbených hrách.

Kdo bude chtít, může nás ve třídě kdykoli navštívit, pokud se samozřejmě předem domluví s naší paní ředitelkou. Budeme se na vás moc těšit.