II. třída

Naše třída je složená ze žáků prvního, třetího, čtvrtého a osmého ročníku. I přes naši věkovou rozdílnost nás spojuje společný zájem – radost z učení, zdokonalování způsobu komunikace a sebeobsluhy, upevňování pozitivních sociálních vztahů a poznávání nových věcí. Výuka je vysoce individuální a individualizovaná, což zajišťují vedle paní třídní učitelky také dvě velmi šikovné asistentky pedagoga.

Rádi pracujeme s různými metodami či jejich prvky. Nejvíce využíváme Strukturované učení, Sociální učení, čtení s obrázky, Globální metodu čtení, instruktáž, manipulaci, Koncept Bazální stimulace. Komunikaci upevňujeme alternativními a augmentativními systémy, nebojíme se ani komunikátorů. Při všech činnostech paní učitelka a paní asistentky využívají naši přirozenou hravost, zvídavost a otevřenost ke všemu novému. Protože máme někdy problém udržet koncentraci pozornosti, učíme se převážně v blocích, úkoly plníme v kratších časových úsecích, relaxujeme při našich oblíbených hrách a prvcích terapiích.

Pro lepší představu a obeznámení s naší výukou předkládáme pár fotografií. Kdo bude chtít, může nás kdykoli navštívit, pokud se samozřejmě předem domluví s paní ředitelkou.