II. třída

Naše třída je složená ze žáků prvního, třetího pátého, šestého, devátého a desátého ročníku. I přes naši věkovou rozdílnost nás spojuje společný zájem – radost z učení, zdokonalování způsobu komunikace a sebeobsluhy, upevňování pozitivních sociálních vztahů a poznávání nových věcí. Výuka je vysoce individualizovaná, což zajišťují vedle paní učitelky také dvě velmi šikovné paní asistentky.

Rádi pracujeme s různými metodami či jejich prvky. Nejvíce využíváme alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) – především výměnný obrázkový systém (VOKS), Strukturované učení, čtení s obrázky, Sociální učení, instruktáž s praktickým učením, Koncept Bazální stimulace.

Uvedenými metodami u žáků rozvíjíme komunikační, sociální, sebeobslužné a pracovní dovednosti, vedeme je k získání co největší samostatnosti. K těmto cílům nám napomáhají rozmanité didaktické pomůcky, individualizované pracovní listy vytvářené software InPrint 3, Komunikační a Zážitkové deníky, moderní komunikační technologie jako například komunikátory GoTalk 4+, GoTalk 9+, Big Mack, aplikace pro AAK GoTalk Now a Speech Mate. Pravidelně pracujeme také na interaktivní tabuli.

S nadšením přistupujeme rovněž k různým pohybovým aktivitám venku a v tělocvičně, kde máme oblíbené především senzomotorické a balanční pomůcky. Nebojíme se ani práce na školní zahradě. Jsme otevření ke všemu novému, jsme zvídaví a hraví, rádi se učíme v blocích a relaxujeme při hudbě či při plnění favorizovaných činností.

Kdo bude chtít, může nás ve třídě kdykoli navštívit, pokud se samozřejmě předem domluví s naší paní ředitelkou. Budeme se na vás moc těšit.