III. třída

Ahoj! Tak toto jsme my, děti a dospělí ze III. třídy!

Je nás celkem osm. Přesně 5 žáků z I., II. a IV. ročníku včetně paní učitelky Peti a dvou asistentek pedagoga Renči a Marti! Každý z nás je jiný a přesto dohromady tvoříme skvělý a sehranný team. Učíme se poznávat svět a komunikovat s druhými pomocí nejrůznějších pedagogických metod a komunikačních systémů, jako je například globální čtení, strukturované učení , ranní kruh, znak do řeči nebo metoda VOKS. Ve výuce také pracujeme s nejrůznějšími didaktickými pomůckami, počínaje nejnovější  ICT technikou až po pomůcky vlastnoručně vyrobené.

Naše třída je pro nás místem, kde se nejenom učíme a připravujeme pro praktický život, ale hlavně místem s přátelskou, hravou, prožitkovou a tvůrčí atmosférou. Místem, kde je nám zkrátka spolu dobře.