III. třída

Tak toto jsme my, broučci ze III. třídy! Je nás celkem pět malých a o kapku větších kluků, co chodí do 1., 2., a 3. třídy. Učí nás paní učitelka Peťa a paní asistentky Marťa a Bára. 

Každý z nás je jiný, a přesto dohromady tvoříme skvělý a sehraný team. Učíme se poznávat svět a komunikovat s druhými pomocí nejrůznějších pedagogických metod a komunikačních systémů, jako je například globální čtení, strukturované učení, ranní kruh, znak do řeči nebo metoda VOKS. Ve výuce také pracujeme s nejrůznějšími didaktickými pomůckami, počínaje nejnovější ICT technikou až po pomůcky vlastnoručně vyrobené. 

Naše třída je pro nás místem, kde se nejenom učíme a připravujeme pro praktický život, ale hlavně místem s přátelskou, hravou, prožitkovou a tvůrčí atmosférou. Místem, kde je nám zkrátka spolu dobře.