VI. třída

Dobrý den! Dovolte nám, abychom se všem představili. Jsme tři sedmáci, jedna deváťačka a dva desáťáci VI. třídy základní školy speciální – jmenovitě Derek, Sára, Péťa, Barborka, Lukáš a Robin. A samozřejmě tu nechybí i naše paní učitelka Katka a milé paní asistentky Petra a Adélka. Netajíme se tím, že se do školy patřičně těšíme, navzájem si pomáháme a máme radost   z odvedené každodenní práce, která nám jde opravdu od ruky. Ve výuce používáme zajímavé, alternativní i tvořivé metody. Neustále si rozšiřujeme základní vědomosti, dovednosti a návyky, tolik potřebné k orientaci kolem sebe a našem okolí. Dostatečný prostor se také snažíme věnovat rozvoji funkční komunikace. Aktivně využíváme systému AAK (znak do řeči, piktogramy, VOKS, komunikační čítanku, globální čtení, tablety s nainstalovanými programy). Pravidelně se také účastníme všech školních aktivit, které nás nejen moc baví, ale učí poznávat a respektovat vzájemné soužití mezi námi, lidmi.