Děkujeme všem sponzorům, kteří nám poskytli finanční či věcné dary.

Jmenovitě:

Lenka Horňásová

firma TOSHULIN

Manželé Linzerovi

Manželé Sekaninovi

Dagmar Svobodová

Vladimír Dopita

Manželé Bujorovi

Petra Vrbíková

Fitness Jóga Mgr. Eliška Chrastová Kohelová

Nadace Synot

Nadace Děti-kultura-sport

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR

Všechny nás vždy potěší, když se podaří ve škole něco zlepšit, zvelebit či zmodernizovat, ale ne vždy to jde provést jen z prostředků školy. Touto cestou chceme poděkovat za finanční sponzorský dar, který byl použit na vybavení třídy naší školní družiny. Velmi si této pomoci ceníme a děkujeme za všechny naše žáky, kterým jsme zakoupením nových úložných skříněk zpříjemnili prostředí ve školní družině.

Zapsala: Bc. Lucie Orsavová

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Rádi bychom touto cestou poděkovali NADACI SYNOT za poskytnutí finančního daru 10.000,- na zakoupení dětského pískoviště, které bude umístěno na pozemku naší školy a bude složit žákům navštěvujícím přípravný stupeň a první stupeň naší školy. Pískoviště vnímáme jako první krok v přebudování pozemku kolem budovy, který by měl v budoucnosti sloužit k výuce i k relaxaci našich žáků.