Děkujeme všem sponzorům, kteří nám poskytli finanční či věcné dary.

Jmenovitě:

firma TOSHULIN

Manželé Linzerovi

Manželé Sekaninovi

Dagmar Svobodová

Vladimír Dopita

Manželé Bujorovi

Petra Vrbíková

Fitness Jóga Mgr. Eliška Chrastová Kohelová

Nadace Synot

Nadace Děti-kultura-sport

PODĚKOVÁNÍ 

Rádi bychom touto cestou poděkovali NADACI SYNOT za poskytnutí finančního daru 10.000,- na zakoupení dětského pískoviště, které bude umístěno na pozemku naší školy a bude složit žákům navštěvujícím přípravný stupeň a první stupeň naší školy. Pískoviště vnímáme jako první krok v přebudování pozemku kolem budovy, který by měl v budoucnosti sloužit k výuce i k relaxaci našich žáků.