Náš tým

VEDENÍ ŠKOLY

   
  

ŘEDITELKA ŠKOLY

  Mgr. Pavlína Frdlíková
frdlikova@zvsotr.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. Jana Šindelková
sindelkova@zvsotr.cz

 

VEDOUCÍ
VYCHOVATELKA

Bc. Lucie Orsavová
orsavova@zvsotr.cz

 
 

ÚČETNÍ

Renata Nedbalová
nedbalova@zvsotr.cz

UČITELÉ

Koordinátorka ŠVP
Mgr. Zuzana Fojtíková
fojtikova@zvsotr.cz

  
Mgr. Lenka Karolová
karolova@zvsotr.cz


Mgr. Tereza Burešová
buresova@zvsotr.cz


Mgr. Petra Machů
machu@zvsotr.cz

Mgr. Jiřina Muchová
muchova@zvsotr.cz

Mgr. Zdeňka Gurecká
gurecka@zvsotr.cz

Mgr. Kateřina Kotová
kotova@zvsotr.cz

Mgr. Kristýna Olexová
olexova@zvsotr.cz

Mgr. Libor Žižlavský
zizlavsky@zvsotr.cz

Mgr. Kateřina Ondrová
ondrova@zvsotr.cz

Mgr. Ivana Turoňová
turonova@zvsotr.cz

VYCHOVATELÉ A ASISTENTI

Petra Rusňáková
rusnakova@zvsotr.cz

Gabriela Ondrejčíková
ondrejcikova@zvsotr.cz

Bc. Petra Migdalová
migdalova@zvsotr.cz

Bc. Petra Jurčová
kovalcikova@zvsotr.cz

Lenka Gazdová
gazdova@zvsotr.cz

Michaela Vykoukalová
vykoukalova@zvsotr.cz

Bc. Lucie Holíková
holikova@zvsotr.cz

Klára Baťková
batkova@zvsotr.cz

Monika Böhmerová
bohmerova@zvsotr.cz

Barbora Veselková
veselkova@zvsotr.cz

Renata Šifnerová Krňávková
sifnerova@zvsotr.cz

Martina Slavíková
slavikova@zvsotr.cz

Jana Válková
valkova@zvsotr.cz

Alexandra Rusňáková
rusnakovaa@zvsotr.cz

Adéla Zelená
zelena@zvsotr.cz

Bc. Zuzana Skohoutilová
skohoutilova@zvsotr.cz

Radka Liptáková
liptakova@zvsotr.cz

ŠKOLNÍ LOGOPEDKA

Mgr. Adéla Kohelová
kohelova@zvsotr.cz

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

KUCHAŘKA

Jana Smrčková
smrckova@zvsotr.cz

ŠKOLNÍK

Petr Smrčka
smrcka@zvsotr.cz

UKLÍZEČKA

Dominika Kokyová
kokyova@zvsotr.cz

UKLÍZEČKA

Hana Mazlová
mazlova@zvsotr.cz