Na obrázku může být: 18 lidí, smějící se lidé, stojící lidé a venku

 

ředitelka školy:                           

Mgr. Pavlína Frdlíková                    frdlikova@zvsotr.cz                   

 

zástupkyně ředitelky školy:

Mgr. Jana Šindelková                     sindelkova@zvsotr.cz

 

výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Šindelková

 

školní metodik prevence:

Mgr. Libor Žižlavský                       zizlavsky@zvsotr.cz

 

pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Anna Černá                           cerna@zvsotr.cz

Mgr. Zdeňka Gurecká                       gurecka@zvsotr.cz

Mgr. Lenka Karolová                        karolova@zvsotr.cz

Mgr. Zuzana Fojtíková                      fojtikova@zvsotr.cz

Mgr. Kateřina Kotová                       kotova@zvsotr.cz

Mgr. Jana Macháňová                       machanova@zvsotr.cz

Mgr. Petra Machů                           machu@zvsotr.cz

Mgr. Libor Žižlavský                       zizlavsky@zvsotr.cz

 

 

školní logopedka:

Mgr. Adéla Kohelová                        kohelova@zvsotr.cz

 

vychovatelka ŠD:

Bc. Lucie Orsavová                           orsavova@zvsotr.cz

Bc. Kateřina Šerá                            sera@zvsotr.cz

 

asistentky pedagoga:

Lenka Gazdová                                gazdova@zvsotr.cz

Petra Kovalčíková                                            kovalcikova@zvsotr.cz

Gabriela Ondrejčíková                        ondrejcikova@zvsotr.cz 

Bc. Lucie Orsavová                           orsavova@zvsotr.cz

Petra Rusňáková                              rusnakova@zvsotr.cz

Renata Šifnerová Krňávková                 sifnerova@zvsotr.cz     

Bc. Kateřina Šerá                            sera@zvsotr.cz

Bc. Jana HarníkováTomanová                tomanova@zvsotr.cz

 

účetní:

Renata Nedbalová                            nedbalova@zvsotr.cz  

 

kuchařka:

Jana Smrčková                               smrckova@zvsotr.cz

 

školník:

Petr Smrčka                                  smrcka@zvsotr.cz

 

uklízečka:

Miroslava Pospíšilová