ředitelka školy:                           

Mgr. Pavlína Frdlíková                    frdlikova@zvsotr.cz                   

 

zástupkyně ředitelky školy:

Mgr. Jana Šindelková                     sindelkova@zvsotr.cz

 

výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Šindelková

 

školní metodik prevence:

Mgr. Libor Žižlavský                       zizlavsky@zvsotr.cz

 
 

koordinátor ŠVP:

Mgr. Zuzana Fojtíková                      fojtikova@zvsotr.cz

 

učitelé:

Mgr. Tereza Burešová                      buresova@zvsotr.cz
Mgr. Michaela Cablíková                    cablikova@zvsotr.cz
Mgr. Zuzana Fojtíková                      fojtikova@zvsotr.cz
Mgr. Zdeňka Gurecká                       gurecka@zvsotr.cz
Mgr. Lenka Karolová                        karolova@zvsotr.cz
Mgr. Kateřina Kotová                       kotova@zvsotr.cz
Mgr. Jana Macháňová                       machanova@zvsotr.cz
Mgr. Petra Machů                           machu@zvsotr.cz
Mgr. Jiřina Muchová                        muchova@zvsotr.cz
Mgr. Libor Žižlavský                       zizlavsky@zvsotr.cz
 

 

školní logopedka:

Mgr. Adéla Kohelová                        kohelova@zvsotr.cz

 

vychovatelka ŠD:

Jana Hrubá, DiS                                               hruba@zvsotr.cz

Bc. Nela Vrtková                                              vrtkova@zvsotr.cz

Bc. Lucie Orsavová                                            orsavova@zvsotr.cz

Bc. Jana Harníková Tomanová                 tomanova@zvsotr.cz

 

 

 

asistentky pedagoga:

Klára Baťková                                batkova@zvsotr.cz

Lenka Gazdová                                gazdova@zvsotr.cz

Jana Hrubá, DiS                             hruba@zvsotr.cz

Irena Kouřilová                               kourilova@zvsotr.cz

Petra Kovalčíková                             kovalcikova@zvsotr.cz

Gabriela Ondrejčíková                        ondrejcikova@zvsotr.cz 

Gabriela Podešvová                            podesvova@zvsotr.cz

Petra Rusňáková                              rusnakova@zvsotr.cz

Renata Šifnerová Krňávková                 sifnerova@zvsotr.cz     

Bc. Jana HarníkováTomanová                tomanova@zvsotr.cz

Bc. Nela Vrtková                                              vrtkova@zvsotr.cz

 

účetní:

Renata Nedbalová                            nedbalova@zvsotr.cz  

 

kuchařka:

Jana Smrčková                               smrckova@zvsotr.cz

 

školník:

Petr Smrčka                                  smrcka@zvsotr.cz

 

uklízečka:

Miroslava Pospíšilová