Školní logoped

Mgr. Adéla Kohelová

Kontaktní údaje:

mailová adresa- kohelova@zvsotr.cz

Najdete mě v druhém (oranžovém) nadzemním podlaží, dveře číslo 219, hned naproti sborovny

Jsme vám k dispozici každé úterý v době od 13.00 do 15. 00 

Úkoly školního logopeda jsou:

  • poskytuji zákonným zástupcům a pedagogům podporu v oblasti komunikace žáků
  • ve spolupráci se zákonnými zástupci a pedagogy nastavujeme funkční komunikační systém žáků 
  • pomáhám rodičům hledat vhodnou komunikační pomůcky
  • pomáhám pedagogům naší školy v realizaci komunikačního systému na úrovni třídy, školy a rodiny
  • poskytuje pravidelnou individuální logopedickou podporu žákům
  • poskytuji rodičům a zákonným zástupcům logopedické poradenství
  • s písemným souhlasem rodičům a zákonným zástupcům natáčím instruktážní videa a poskytuji jim je
  • sleduji nové trendy v oblasti logopedie, alternativní a augmentativní komunikace