OROFACIÁLNÍ STIMULACE

Součástí každodenní práce s dětmi je i podpora správné funkce svalstva obličeje, rtů a jazyka. Tedy pravidelné využívání prvků orofaciální stimulace a myofunkční terapie, které jsou  zaměřeny na podporu sání, žvýkání, polykání, artikulaci, pohyblivost jazyka a mimiku tváře.

Tato cvičení mají za cíl správný nácvik příjmu potravy a tekutin, snížení slinotoku a celkové zlepšení komfortu v oblasti dutiny ústní. Pomocí intenzivního nácviku je možno postupně nacvičit pití z hrníčku, popřípadě vhodné láhve. Dále se učíme správně zpracovat potravu v ústech a nacvičujeme správné žvýkání, pracujeme na odstranění zlozvyků, jako je například „skřípání zuby“. Snažíme se zpevnit retní uzávěr a posílit jazyk, a to jak aktivním, tak i pasivním cvičením. Prvky těchto terapií nám pomáhají i v procesu vyvozování hlásek, které žáci vyslovují nepřesně.

K práci využíváme speciálně navržené pomůcky, které nám pomáhají při masáži mluvidel a ústní dutiny, nácviku správného žvýkání, polohování jazyka i při nácviku příjmu potravy a tekutin.