VYUŽITÍ IT TECHNIKY

Naše škola je vybavena stolními počítači i notebooky, které slouží jak pedagogům, tak i žákům. Ti se učí základní postupy k ovládání počítače, práci v počítačových programech jako jsou například Microsoft Word či orientace na internetu, zejména pak používání vyhledávače a jednoduché práci s mailovou schránkou. Počítač se vždy přizpůsobuje motorickým a zrakovým potřebám žáků, často se nastavuje větší písmo, omezuje se množství podnětů na stránce. Počítače dále vybavujeme speciálními klávesnicemi typu CLEVY, které mají větší rozměr kláves, písmen a barevné rozlišení. Pokud to handicap žáka vyžaduje, doplňujeme počítač speciální myší, jako je například BIG TRACK. Dále máme k dispozici notebook s dotykovou obrazovkou a edukativním programem zaměřeným na AAK, který lze propojit s interaktivní tabulí.  

 

Každodenní součást výuky v naší škole také představují tablety s operačním systémem Android, iOS a Windows. Jsou vhodné i při nácviku řeči a komunikace v logopedii, ale i pro relaxaci ve školních družinách. Využíváme je pro individuální cvičení, ale i pro skupinovou činnost ve třídě. Na IPadu pracujeme hlavně s aplikací BITSBOARD, díky které můžeme zábavnou formou procvičovat metodu globálního čtení nebo matematiku. Na tabletech s operačním systémem android lze pracovat s velkým množstvím vzdělávacích aplikací, které využíváme pro zpestření výuky a aplikací pro podporu komunikace našich žáků. V Jednotlivých třídách jsou dále umístěny interaktivní tabule a dotykové televize, které umožňují práci s nejrůznějšími PC programy, pracovními listy nebo sdílení obrazů z IPadu pomocí Apple TV. Výuka s využitím informačních a komunikačních technologií je pro žáky i pedagogy mnohem účinnější, pestřejší a zábavnější.