RANNÍ KRUH

Školní den pro naše žáky zpravidla začíná ve společném kruhu, ať už v lavicích, nebo na koberci. Žáci společně se svými učiteli a asistenty pedagoga usednou do kruhu, kde se přivítají a zahájí vyučování. Tento ranní rituál představuje jednu ze stěžejních metod aplikovaných v naší škole, metodu ranního kruhu.

Naší dobrou zkušeností je, že významně pomáhá pedagogům budovat bezpečné a důvěryhodné prostředí ve škole, posilovat soudržnost skupiny a utvářet pozitivní vztahy mezi žáky. Je efektivním nástrojem pro posilování žádoucího chování a respektování vnitřních pravidel třídy. Tato metoda je také pro pedagoga ideálním způsobem, jak se na děti naladit a zjistit jejich momentální naladění a celkovou atmosféru ve skupině. Jinými slovy, je účinným nástrojem pedagogické diagnostiky. V ranním kruhu se žáci dozvídají, co je v tento den čeká, co nového a zajímavého se budou učit, co mohou zažít. Ranním kruhem žáky vhodně motivujeme k další výchovně vzdělávací činnosti.  

 

Celkově tato metoda úspěšně směřuje k osobnostně sociálnímu rozvoji žáků a k rozvoji celé řady jejich kompetencí. Největší přínos ranního kruhu ovšem pedagogové naší školy spatřují v posilování komunikativních kompetencí žáků, a to s potřebnou mírou opory o AAK systémy, které jsou pro každou třídu zcela individuální. Během vzájemné komunikace, při společném sdílení zážitků a pocitů, využívají AAK systémy nejenom žáci, ale samozřejmě i všichni pedagogičtí pracovníci, kteří jsou pro žáky komunikačním vzorem. Ve velké míře se využívají zážitkové deníky, komunikační deníky, metoda VOKS, sémantické deníky, znak do řeči, komunikátory GoTalk nebo iPady s komunikačním programem. Zcela zásadní podmínkou úspěšnosti metody ranního kruhu je, že představuje pravidelnou součást života a dění ve třídě. V takovém případě tato metoda vnáší do života třídy jedinečnou a neopakovatelnou dimenzi, kterou je zejména budování důvěry, zprostředkovávání komunikačních příležitostí a zážitek partnerství s druhými.