RANNÍ KRUH

Školní den pro naše žáky zpravidla nezačíná ve školních lavicích. Naopak žáci společně se svými učiteli a asistenty pedagogů usednou na koberec do kruhu, kde se přivítají a zahájí vyučování. Tento ranní rituál představuje jednu ze stěžejních metod aplikovaných v naší škole, metodu ranního kruhu. Naší dobrou zkušeností je, že významně pomáhá pedagogům budovat bezpečné a důvěryhodné prostředí ve škole či jednoznačně posiluje soudržnost skupiny a kultivuje vztahy mezi žáky, kdy je efektivním nástrojem pro posilování žádoucího chování a respektování vnitřních pravidel třídy. Tato metoda je také pro pedagoga ideálním způsobem, jak se na děti naladit a zjistit momentální atmosféru ve skupině. Jinými slovy, je účinným nástrojem pedagogické diagnostiky. V ranním kruhu se dále žáci mohou dozvědět, co je například dnešní den čeká, co se dnes mohou naučit, co nového mohou zažít. Ranním kruhem tedy žáky vhodně motivujeme k další výchovně vzdělávací činnosti.  

Celkově tato metoda úspěšně směřuje k osobnostně sociálnímu rozvoji žáků, k rozvoji celé řady jejich kompetencí. Největší přínos ranního kruhu ovšem pedagogové naší školy spatřují v posilování komunikativních kompetencí žáků, a to s potřebnou mírou opory o AAK systémy, která je pro každou třídu zcela individuální. Během vzájemné komunikace, při společném sdílení zážitků a pocitů, využívají AAK systémy nejenom žáci, ale samozřejmě i všichni pedagogičtí pracovníci, kteří jsou pro žáky komunikačním vzorem. Například se uplatňují zážitkové deníky, komunikační deníky a metoda VOKS, sémantické deníky, znak do řeči, komunikátory GoTalk, tablety s komunikačním programem Speechmate a celá řada dalších systémů souběžně. Zcela zásadní podmínkou úspěšnosti metody ranního kruhu je, že představuje pravidelnou součást života a dění ve třídě. V takovém případě tato metoda vnáší do života třídy jedinečnou a neopakovatelnou dimenzi, kterou je zejména budování důvěry, zprostředkovávání komunikačních příležitostí a zážitek partnerství s druhými.