SNOEZELEN

Snoezelen je speciálně upravená místnost, která slouží k podpoře vnímání všemi smysly, tedy k multismyslové stimulaci. Ta naše je vybavena bublinkovým vodním válcem, hvězdným nebem, projektorem s olejovými kotoučky, optickými vlákny, vodní postelí, UV dotekovým panelem, zrcadlovou koulí, domácím kinem, aroma lampou, pohodlnými polštáři a dalšími zajímavými a mnohdy zcela netradičními pomůckami. Snoezelen je určen pro všechny věkové kategorie dětí a žáků.

Cílem a smyslem pobytu v této specializované místnosti je zprostředkovat dětem a žákům s různým stupněm a druhem znevýhodnění netradiční a nové zážitky, které jsou pro ně v běžném životě nedostupné. Tím snoezelen přispívá ke zlepšení kvality jejich života a k celkovému rozvoji osobnosti.

Pobyt v místnosti a aplikace metod vedou k uvolnění, odbourávání stresu a napětí, snížení neklidu i hyperaktivity. Ovšem mohou také aktivizovat, probouzet zájem, přinášet radost, nové poznatky a pocit vzájemného sdílení. Snoezelen je u dětí a žáků velmi oblíben. V bezpečné atmosféře dokáže snadněji oslovit jejich smysly, navodit pocit pohody a klidu a zároveň jim poskytnout prostor pro jejich spontánní reakce.