SNOEZELEN

Místnost s názvem Snoezelen, je určena nejenom k relaxaci, ale také k samostatné výuce. Nachází se zde spousta zajímavých a netradičních pomůcek, jako je například vodní postel, vodní bublinkový sloupec, vibrační matrace, hvězdné nebe, optická vlákna, zrcadlová stěna masážní pomůcky nebo pomůcky, které podporují vnímání vlastního těla. Díky tomuto vybavení můžeme s žáky pracovat dle jejich individuálních potřeb, a rozvíjet tu oblast, u které je to nejvíce zapotřebí.

Obecně lze říci, že se jedná se o příjemné a útulné prostředí, které je plné barev, světel, hudby a vůní. Cílem je přinášet radost, objevovat nové věci, rozvíjet pochopení a toleranci.