PRVKY MUZIKOTERAPIE

Již několik let se intenzivně věnujeme hudebnímu rozvoji a vnímání hudby u našich žáků prostřednictvím prvků muzikoterapie. Pomocí prvků této metody rozvíjíme a usnadňujeme vzájemnou komunikaci, vztahy, pohybové schopnosti, emocionální, sociální a kognitivní potřeby našich dětí. K tomuto účelu jsme zakoupili hudební nástroje, převážně tradiční a lidové, vyrobené z přírodních materiálů a pocházejících z různých koutů světa. Například bubny djembe, deštné hole, tibetské mísy, gong nebo chřestidla. Při aktivní hře na tyto hudební nástroje využíváme k sezení koberec a taburety vyrobené z banánových vláken, k relaxaci pak pohodlné rozkládací podložky.

Muzikoterapie je prožitková aktivita, jejímž cílem je navozovat pocit pohody, uvolnění, sdílení blízkosti s druhým člověkem. Prostřednictvím hudby a hudebních činností posilujeme a rozvíjíme vzájemnou spolupráci, empatii, motoriku, zaměřujeme se rovněž na relaxaci a vyjadřování emocí. V naší škole provádíme skupinovou formu muzikoterapie, v případě potřeby však poskytujeme i formu individuální. Vždy vycházíme z potřeb a momentálního rozpoložení každého žáka.

Důležitým aspektem našeho pojetí muzikoterapie je i práce s živou hudbou, kterou tvoří sami žáci na principu intuice a improvizace. Při společné tvorbě živé hudby dochází k propojení všech účastníků, k hlubokému prožitku, k intenzivnímu kontaktu se sebou samým, k možnosti získávání či znovuzískávání důvěry v oblasti mezilidských vztahů a k prožití radosti. Žáci získávají nové dovednosti, obohacují svůj život o nové zkušenosti. Prvky muzikoterapie se staly součástí vyučovacího předmětu hudební výchovy či zájmového kroužku, který vede kvalifikovaná lektorka.