V rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se žáci z naší školy sešli v pátek 10. 5. ve škole a společně vyrazili uklízet okolí školy. Žáci byli nadšení z možnosti pomoci přírodě a zlepšit životní prostředí ve svém okolí. Před uklízením žáci dostali pracovní pomůcky jako pytle na odpadky a rukavice. Během akce se žáci starali o to, aby našli všechny zapomenuté odpadky, PET láhve a další odpadky. Po ukončení akce byli pyšní na svůj výkon a na to, že přispěli k čistotě svého okolí. Uvědomili si důležitost odpovědného nakládání s odpadky a slíbili si, že budou dbát na čistotu ve svém okolí i nadále.  Žáci si odnesli zážitek, že i malými kroky, lze přispět k ochraně životního prostředí a učit se vědomým životním postojům.

 

Zapsala: Gazdová Lenka