Poděkování za sponzorský dar

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme jménem všech zaměstnanců a dětí naší školy za Váš věcný sponzorský dar, který jsme od Vás obdrželi a jsme Vám za něj velmi vděční. Díky Vašemu příspěvku se nám podařilo dovybavit cvičnou kuchyň a tím zkvalitnit podmínky pro činnost v této specializované...
Pohybový den

Pohybový den

V rámci oslav Dnu dětí jsme pro žáky naší třídy připravili Pohybový den v okolí naší školy, který jsme si náramně užili. Po celé dopoledne žáci plnili řadu úkolů, které si vyhledávali na kartičce. Navíc si museli kartičku rozeznat dle aktuálně procvičovaného písmene...
Výlet na Žlutavu

Výlet na Žlutavu

Ve čtvrtek 3.6. jsme si v rámci oslav Dětského dne udělali se žáky VIII. a IX. třídy ZŠ vycházku na fotbalové hřiště TJ Žlutava. Po odehrání přátelského utkání v kopané a vydatném občerstvení jsme se všichni přesunuli do areálu Štěrkoviště v Otrokovicích, kde jsme si...
Distanční výuka imobilních žáků

Distanční výuka imobilních žáků

I přes příznivou epidemiologickou situaci se někteří žáci nadále vzdělávají v domácím prostředí. My však na ně nezapomínáme a jsme s nimi pravidelně on-line. Na interaktivní tabuli si také často promítáme videa spolužáků při různých aktivitách, které nám posílají...