Symbolickým završením každého školního roku je výlet. S chlapci ze II. třídy jsme se vypravili do Kovozoo ve Starém Městě. Cestovali jsme vlakem a to byl sám o sobě velký zážitek. 

V Kovozoo jsme si prohlédli krásné kovové exempláře vyrobené s nějvětší precizností. Vše jsme si mohli osahat a vyzkoušet.  V místním bufetu jsme si pochutnali jak na velké svačině z domova, tak i hranolkách s kečupem. 

Pak se kluci ještě vydováděli na prolézačkách a šťastně jsme se vrátili zpátky do Otrokovic.

Výlet jsme si všichni užili, i počasí nám přálo. 

 

Za tým II. třídy 

Zapsala: Bc. Jarmila Zavadilová