V úterý 14. 5. jsme v naší IX. třídě absolvovali projektový den zaměřený na geometrické tvary a především na tělesa. Nejprve jsme si s žáky ujasnili jednotlivé názvy a pak jsme si ukázali, jaké geometrické tvary na každém tělese najdeme. V návaznosti na to pak žáci pomocí obrázků určovali, s kterými tělesy se člověk může v běžném životě potkat a pak sami hledali jednotlivá tělesa v prostředí naší třídy (např. pouzdro jako kvádr, trpaslíkova čepička jako kužel apod.). Nakonec nám zbýval nejdelší a nejtěžší úkol – samotná práce s tělesy. Třída se rozdělila do dvojic, žáci se proměnili v konstruktéry a ve vzájemné spolupráci si museli pomocí těles navrhnout a složit vlastního robota, vymyslet mu jméno a představit ostatním jeho schopnosti. Tak v naší dílně vznikli roboti, kteří si s námi zahrají Roblox, kdykoliv nám uvaří anebo dokonce vykouzlí pití na přání! J

Zapsala: Lenka + Lucka + Petra