Přichází další den našeho projektového týdne. Dnes jsme měli velký úkol, a to popsat jednotlivé části motýla. Naši borci se dozvěděli, že motýli mají 3 páry nohou, hlavu, oči, tykadla a sosák, který jim slouží jako ruce. V neposlední řadě ta nejkrásnější věc na motýlkovi – křídla. Všichni byli moc šikovní a pracovití. Úkol splnili na výbornou a šlo vidět, že je to bavilo. Paní učitelky pustily krásnou prezentaci, kde jsme měli všechny části pěkně ukázané. Nakonec nás čekal náš Ferda – blueboat s naučeným tématem.

Zapsala: Monika Böhmerová