Ve středu 22. 5. uspořádala naše škola v tělocvičně ZŠ TGM v Otrokovicích tradiční regionální turnaj ve florbalu pro žáky základních a speciálních škol ze Zlína, UH. Hradiště a Otrokovic. Smyslem tohoto sportovního dopoledne bylo nejen setkání žáků a pedagogů z výše jmenovaných škol, ale zejména vzájemné poměření sil jednotlivých týmů. Po odehrání všech zápasů získalo diplom za vítězství v turnaji mužstvo ZŠ Zlín Mostní, druhé místo obsadilo domácí družstvo Otrokovic a na třetím místě se umístil tým ZŠ a MŠ Uherské Hradiště. Celý turnaj probíhal v duchu fair play a všichni zúčastnění hráči si zaslouží za svůj bojovný výkon a sportovní přístup ke hře ocenění a velkou pochvalu.

Zapsal: Mgr. Libor Žižlavský