Během našeho projektu jsme se o motýlech učili i v rámci nejrůznějších pohybových her a soutěží, kdy si žáci opakovali informace i zábavnou a hravou formou. Například jsme na motýlí louce sbírali podle barev jejich vajíčka. V tělocvičně nás zase čekala housenková dráha, kdy jsme měli za úkol přenášet housenky na listy a přitom je i pořádně přepočítat. A na hřišti jsme také poslední den chytali nejrůznější druhy motýlů, které jsme pečlivě třídili podle jejich stínů a názvů. Zkrátka nejlépe se učí, když se děti i pedagogové dobře baví!

 

Zapsala: Mgr. Petra Machů