V úterý dne 30.4.2024 jsem u nás ve škole připravila akci s názvem „Pálení čarodějnic“. Zúčastnily se jí postupně všechny naše družiny. Děti čekaly čtyři zábavné stanoviště s úkoly. První disciplínou byl let na koštěti. Nikdo se nevyboural a poruchu na stroji jsme také neměli. Druhou naší misí byla výmalba obrázku čarodějnice, kterou mohli naši žáci na úplném konci hodit do ohně a opravdu čarodějnici spálit. V třetím úkolu se nám zapojily mozkové závity a některým zúčastněným se i kouřilo z hlav. Na posledním čtvrtém stanovišti si naše dítka připravila kouzelné lektvary ze žabích nožiček, uší, myší, kuřích drápů…   A za svůj skvělý výkon si mohli naši zdatní školáci na konci stezky dopřát sladkou odměnu.  Úplným finálem této akce bylo opékání špekáčků, na které jsme se všichni moc těšili. Počasí nám přálo, odpoledne jsme si naplno užili a někteří své čarodějnice doopravdy spálili.

Zapsala: Renata Šifnerová Krňávková