I letos jsme ve školní družině nezapomněli s dětmi oslavit jejich svátek a připravili jsme pro ně hravé odpoledne. Počasí nám přálo. Děti se mohly pustit do plnění úkolů na stanovištích, jako bylo: házení míčků na terč, pin-pong, ve dvojici se děti snažily co nejrychleji dopravit balónky do správné barvy na desce, šroubovalo se, závodilo se na překážkové dráze. Kdo nezávodil, mohl tancovat nebo malovat barvami. Děti podávaly skvělé sportovní výkony, a navzájem se povzbuzovaly. Odměnu ve formě medaile, pamětního listu a sladkosti si zasloužili všichni účastníci. Jak jsme si den užili, můžete vidět na fotografiích.

Zapsala: Lenka Gazdová a Bc. Petra Migdalová