V měsíci květnu se z nás stali skuteční výzkumníci, badatelé, přírodovědci! Rozhodli jsme se společně ve III. a VII. třídě uspořádat projekt bohatý na zážitky, ve kterém bude hlavním cílem pozorovat a zkoumat živé motýly! Začali jsme od housenek! V každé třídě jsme jich měli celkem 5. Děti i dospělí nadšeně pozorovali, jak se housenky krmí a krásně rostou. A když přišel jejich čas, tak jsme v přímém přenosu viděli i proces zakuklení, a dokonce i klubání motýlů na svobodu. Nakonec se nám podařilo odchovat 9 nádherných Baboček Kopřivových, které nám ještě týden dělaly v našich třídách společnost, než jsme je společně vypustili do přírody! Ale k tomu se ještě dostaneme v příštích článcích. Cílem našeho projektu bylo také propojit žáky ze dvou tříd, poznat nové kamarády, pracovat v jiných skupinkách, než jsou děti zvyklé. A také poznat, jak to vypadá a jak se učí i v jiných třídách! Z tohoto pohledu se nám společný projekt rozhodně vydařil, protože kluci se celou dobu výborně bavili, krásně se učili, tvořili, poznávali a přirozeně komunikovali mezi sebou!

Zapsala: Mgr. Petra Machů