Dřív než přijde Ježíšek, než zazvoní rolničky,

děti z našich družinek, napečou Vám perníčky.

Kubík s Míšou hezky válí, Adámek však nezahálí.

Kluci naši šikovní, perníček tu provoní.

Nakonec dát vajíčko, ochutnáme maličko.

A tak si tu pečeme, domů si to neseme.

 

Krásný vánoční čas přejí děti a paní vychovatelky z družinky II. oddělení.