V prvouce jsme uzavřeli barevnou a voňavou kapitolu o jaře. Nejvíce jsme se totiž zaměřili na téma jarních květin. Společně s žáky jsme se dozvídali, jak jarní květiny rostou, co potřebují k životu, jak kvetou, jakou mohou mít jarní květiny barvu, které květiny můžeme nejčastěji vidět kolem sebe, jak se jmenují, jakému hmyzu přináší užitek. Zkrátka to vše, a ještě více jsme se společně učili s pomocí vizualizovaných prezentací promítaných na televizní obrazovce, pracovních listů, zalaminovaných materiálů, a hlavně s podporou komunikačních pomůcek, jako je například komunikátor nebo IPad s komunikačním programem Go Talk.

Zapsala: Mgr. Petra Machů