Hasič provádí hasičské a záchranné práce při požárech, mimořádných událostech a živelních pohromách. Práce hasičů zahrnuje i záchranu a vyprošťování osob, zvířat a majetku. Zasahují v případě úniku nebezpečných látek. To vše se dozvěděly naše děti v pondělí 5.6.
 Žáci VIII., IX., a X. třídy se zúčastnili exkurze u Záchranného hasičského sboru v Holešově.

Žáci zde měli možnost vyzkoušet si hasičské záchranné obleky, záchranu osoby, projít si hasičská auta, zažili poplach na stanici, vyzkoušeli si hasící techniku a v neposlední řadě měli možnost si prohlédnout všechna místa hasičárny –ložnice, jídelnu, kancelář pro velitele a mnoho dalšího.

Tímto děkujeme hasičům z Holešova za příjemně strávené dopoledne a mnoho nových informací.

Zapsala: Mgr. Veronika Zlámalová