Význam pohybu pro zdravý vývoj lidského těla je všem dobře známý.  Bohužel ho mají děti stále méně. Proto jsme pomocí prožitkové výchovy zavedli pravidelné cvičení jógy. 

Cílem prožitkové výchovy je naučit žáky základní pozice a polohy z jógy. Cvičení probíhá jak ve třídě,  tak v tělocvičně.

Aby žáci jednotlivé cviky dokázali rozpoznat, věnujeme se také párování obrázků, kde jsou cviky nakresleny. 

 

Za tým II.třídy 

Zapsala: Bc. Jarmila Zavadilová