Školní preventivní program na téma „Třídíme odpad, chráníme naši planetu Zemi“ jsem připravila pro žáky VII. a VIII. třídy. Všechny žáky téma velmi zaujalo a byli překvapeni, co všechno lze doma nasbírat a vytřídit.

Ukázali jsme si, jaké máme různé druhy sběrných nádob a co se do nich ukládá. Připomněli jsme si, kde máme ve škole umístěné nádoby na plast, elektromateriál a co do nich dáváme. Mluvili jsme také o nádobách na sklo, papír, nápojové kartony, kov, bio odpad a směsný odpad. Všechny přinesené druhy odpadků si mohli žáci osahat a samostatně pak roztřídit do připravených nádob. Společně jsme pak vše zkontrolovali a řekli si, jestli to tak bylo správně nebo špatně. Čas nám velmi rychle utíkal a i přesto, že jsme tématu věnovali dvě hodiny, nestihli jsme udělat vše, co jsem si pro ně připravila. Nejdůležitější však bylo, že po úvodních chybách jsme zařadili vše tam, kam patřilo, a z pracovních listů, které zůstaly na samostatnou práci ve třídách jsme si udělali pěknou novou nástěnku.

Jsem moc ráda, že žáky beseda bavila a po celou dobu se aktivně zapojovali.

 

Zapsala: Mgr. Kristýna Olexová, ŠMP