V pracovních činnostech žáci X. třídy přichystali s paní učitelkou Novákovou a panem učitelem Žižlavským Morenu, kterou jsme v rámci celoškolní akce vynesli ze školy,  zapálili a  poslali  po řece Dřevnici. Tak se celá škola rozloučila se zimou a přivítala jaro. Protože se Velikonoce rychle blíží, chtěli jsme si udělat i pěknou výzdobu do třídy, ale i domů. Proto jsme si vyrobili závěs na dveře. Jak se nám to podařilo, můžete se podívat.

Zapsala: Jana Šindelková