V prvním týdnu roku 2023 jsme se s žáky věnovali svátku Tří králů. Seznámili jsme se s příběhem třech mudrců, pracovali jsme s rozličným obrazovým materiálem, učili se využívat novou didaktickou pomůcku  – čtvercovou pochozí síť, věnovali se poslechové činnosti, trénovali rytmizaci tříkrálové koledy a vyráběli koruny.

V pátek 6.1. jsme dané téma završili účastí na celoškolní akci Putování za betlémskou hvězdou, kterou si pro nás připravily paní učitelky z jiných tříd. Za krásnou akci jsme všem poděkovali a popřáli jim krásný a úspěšný nový rok 2023.

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová