V měsíci březnu proběhla matematická soutěž pro všechny žáky školy, kteří umějí napočítat do 5. Žáci měli za úkol, ve velké směsi berušek, najít jednu, která má jen 4 tečky. Berušek bylo tak velké množství, že najít tu jednu jedinou, nebylo úplně jednoduché. Nicméně se soutěže zúčastnilo 35 žáků. Téměř všichni odpověděli správně. Ze správných odpovědí byl vylosován jeden žák – Tomáš Bezděk, který získal za účast a správnou odpověď malou odměnu.

Tento měsíc proběhla zároveň i matematická olympiáda.  Soutěže se zúčastnili žáci 7. -9. ročníku. Z počátku se příklady žákům zdály velmi jednoduché. Ale následně se museli opravdu zamyslet. To, co se zdálo úplně jednoduché, bylo naopak složité. Žáci se snažili, seč mohli. A výsledek? Největší počet bodů získala Markéta Sabáková a stala se absolutní vítězkou.  Na druhém místě se umístila Karolína Vyoralová, na třetím místě Nela Vrbíková. Blahopřejeme.

Zapsala: Mgr. Jana Šindelková