S dětmi jsme si k opakování znalostí jarních květin a barev vzali na pomoc programovatelného robota Blue-Bota. Všechny květiny i barvy dokázaly děti poznat a s větší či menší pomocí naprogramovaly, pomocí šipek, robotovi cestu ke stanovenému cíli. Každá správná cesta byla odměněna radostí doprovázenou velkým potleskem a širokým úsměvem.

Zapsala: Mgr. Kristýna Olexová