U příležitosti oslav 70. výročí založení Základní školy Otrokovice, Komenského naše škola uspořádala 4.5.2023, jako první z řady akcí, vernisáž Výstavy prací speciálních pedagogů a asistentů pedagoga Zlínského kraje. „Profese speciálních pedagogů i asistentů pedagoga je náročná, a proto jsme se rozhodli, že dáme prostor právě jim, aby mohli co nejširší veřejnosti ukázat, jak umí kreativně trávit svůj volný čas, ve kterém nabírají energii a sílu do další práce. Své dovednosti a schopnosti využívají při každodenní práci s dětmi a žáky s různým druhem zdravotního postižení. A to je právě ta jejich přidaná hodnota, kterou vkládají do své práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to napříč všemi předměty,“ uvedla ředitelka školy, Pavlína Frdlíková. Byli jsme potěšeni, kolik pedagogů projevilo zájem svá díla vystavit. Dokonce zájem překročil nejenom hranice Zlínského kraje, ale i České republiky. Svá autorská díla nám přivezli i naši dlouholetí spolupracovníci ze zahraničních škol z Polska z města Krakow a ze Slovenska ze Spojené školy Bratislava.

Přípravy na oslavy jsme v žádném případě nepodcenili. Zapojili se všichni pracovníci školy. Každý nesl svůj díl odpovědnosti za svěřený úkol, a pak jako puzzle jsme sestavovali jednotlivé části do jednoho celku. Nezapomněli jsme také na propagaci oslav a připravili pozvánky, plakáty, upoutávka byla zveřejněna nejen v tisku, ale i ve vozidlech městské hromadné dopravy DSZO. 

Samotná vernisáž proběhla pod záštitou radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje Zuzany Fišerové a starostky města Otrokovic Hany Večerkové, kterou v její nepřítomnosti zastoupila vedoucí odboru školství města Otrokovice Barbora Galatík Šopíková.

Přicházející hosté byli přivítáni ředitelkou školy, obdrželi malou pozornost jako dárek a byla jim nabídnuta sklenička šampaňského. Ve 14.00 hodin byla zahájena vernisáž. Po úvodním slovu ředitelky školy, netradiční ukázce hodiny hudební výchovy, poděkování sponzorům, ať již jednotlivcům či firmám včetně zřizovateli školy Zlínskému kraji a městu Otrokovice, poděkování vystavujícím pedagogům a pracovníkům školy za jejich nesmírné úsilí provázející oslavy kulatin naší školy, proběhlo pokřtění nového kalendáře ve zcela netradičním pojetí, vytvořeného u příležitosti 70. výročí školy. Tohoto aktu se společně chopily obě dámy, paní radní a paní vedoucí odboru školství. Následně pronesla zdravici Zuzana Fišerová, která uvedla: „Jsem velmi potěšená, že jsem mohla být součástí této vernisáže a oslav výročí školy. Výstava ukazuje skvělou práci školních poradenských profesionálů, ale také zdůrazňuje důležitost jejich role v systému našeho školství. Zlínský kraj se dlouhodobě zabývá podporou rovných příležitostí a rozvojem potenciálu všech dětí, žáků a studentů. Ráda bych ocenila všechny, kteří se podíleli na této akci, a poděkovala jim za jejich práci,“ sdělila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová“. Na její slova navázala Barbora Galatík Šopíková vedoucí odboru školství města Otrokovice. Shodně ocenily kvalitu, rozmanitost, originalitu i množství vystavovaných výrobků, kterých se nakonec vystavilo 130 a popřály naší škole hodně dalších úspěchů. Nechybělo také poděkování pracovníkům školy, paní ředitelce za její práci a záštitu nad všemi akcemi konaných k příležitosti 70. výročí školy. Pak již mělo na 60 návštěvníků možnost, za příjemného poslechu zpěvu Markéty Vodičkové s hudebním doprovodem Filipa Vítů, si prohlédnout celou výstavu a ochutnat drobné, oku lahodící, občerstvení.

Vernisáž proběhla v příjemné a přátelské atmosféře. Podle reakcí samotných účastníků a ohlasů ve školní kronice, bylo zahájení výstavy velmi úspěšné. Výstavu můžete navštívit až do 11.6.2023.

Fotografie z vernisáže najdete zde: galerie_vernisaz