V úterý 4. dubna jsme si čekání na Velikonoce zpestřili „Velikonočními hrátkami“. V průběhu dopoledne si postupně všechny třídy mohly projít stanoviště, kde je čekalo spoustu úkolů i názorných ukázek. Podívali se, jak se plete tatar. Vyrobili si mramorované vajíčko i potrénovali svou paměť při hrách v jídelně. Také si protáhli své tělo při zaječím závodu. Na závěr všechny čekala odměna v podobě ochutnávky tradičních velikonočních pokrmů. Na jednotlivých stanovištích všem dětem dopomáhali vybraní žáci z IX. a X. třídy, za což si zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme

Zapsala: Katka Ondrová