V rámci oslav 70. výročí  založení naší školy  jsme pořádali Výstavu prací speciálních pedagogů a asistentů pedagoga. Podívejte se, co se o výstavě můžete dozvědět z médií:
ZLÍNSKÝdeník.cz 
TVS

Odkazy jsou stále k dispozici na našich webových stránkách v sekci – My a média.