Všechna zvířátka, která v On-line ZOO bydlí, používají internet. Mají mobily, tablety a počítače. To jsou slova z prezentace, se kterou za námi do školy přijel pan Plaček z KPPP Zlín. Přišel nám povídat o tom, jak zvířátka v ZOO používají různé moderní technologie a jaké pozitivní i negativní dopady to na ně má. Nejprve jsme si zahráli hru s míčkem, kdy se měl každý představit a zvolit zvířátko, které má rád. Hned na začátek to byl úkol pro mnohé nelehký, ale pomocí iPadů a tabletů a komunikačních programů v nich nainstalovaných, se všem patřičné zvířátko podařilo vybrat. Následovalo povídání o tom, jak zvířátkům v ZOO moderní technologie usnadňují život, stejně jako nám třeba právě v komunikaci, ale také o tom, jaká úskalí to může mít. Pomocí kartiček správně a špatně se děti učily vyhodnocovat některé vzniklé situace, které zvířátka v ZOO musela řešit. Byl to úkol nelehký, ale vždy se nám podařilo ho vyřešit. Nakonec jsme si vybarvili několik obrázků a z písmen sestavovali názvy jednotlivých zvířátek.

Všichni si zaslouží velkou, ale opravdu velkou pochvalu.

Děkuji dětem, kolegům i panu Plačkovi a těšíme se na setkání v příštím školním roce.

Zapsala: Mgr. Kristýna Olexová