Vyloupili jsme banku!! Ne, nebojte se 😊. Jen jsme s nejstaršími žáky byli na exkurzi, aby věděli, co je v životě čeká. Naučili jsme se, k čemu se využívá účet a jak používat kartu. Děti si vyzkoušely výběr i vklad na bankomatu. Seznámily se s prací paní pokladní, která jim ukázala bezpečnostní prvky na bankovkách a vysvětlila, jak používá trezor a počítačku bankovek. Paní pokladní nám ukázala i bankovky v jiných měnách a děti si mohly potěžkat i jeden milion korun. Prohlédli jsme si i zlaté cihličky a na závěr jsme se podívali do míst, kam se jen tak někdo nedostane. Byli jsme v samých útrobách banky, v místnosti pro bezpečnostní schránky, za velkými trezorovými dveřmi a několika mřížemi, kam si klienti ukládají šperky, cennosti a důležité dokumenty. A my jsme od jedné schránky dostali klíče! Nenašli jsme sice zlato a drahé kamení, ale i tak nám sladká odměna udělala radost. Přikládáme jednu fotografii, bohužel v prostorách banky není z bezpečnostních důvodů dovoleno fotografovat.

Zapsala: Zuzana Skohoutilová