Ve středu 14. 6. jsme s žáky II. třídy navštívili Sociálně terapeutickou dílnu Naděje v Otrokovicích, kde nás přivítala paní vedoucí Bc. Helena Lukaštíková, DiS. Provedla nás zajímavými prostory, kde probíhají pracovní terapie a sociální rehabilitace. Seznámila nás s provozem organizace i přítomnými klienty, kteří nám popsali své aktivity, představili své výrobky a utvrdili nás, že je práce velmi těší. Pod vedením pracovníka keramické dílny se naše třída zapojila také do pracovních činností, a tak si žáci poprvé mohli vyzkoušet manipulaci s keramickou hlínou.

Na závěr jsme se s paní vedoucí terapeutické dílny shodli, že je velmi důležité hledat příležitosti k propojování našich světů – sociální službou a speciálním školstvím, a usnadňovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vstup do pracovního procesu. Prvním krokem může být lepší zacílení pracovní výchovy ve škole a nácvik konkrétních činností.

Moc děkujeme Bc. Heleně Lukaštíkové, DiS za čas, který nám věnovala.   

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová