Blíží se nám konec školního roku, což je také období předávání pochval třídních učitelů. Jednu mimořádnou pochvalu si odnáší také Daniel Minařík z IX. třídy,  jehož krásné obrázky se staly podkladem pro výrobu pozvánek a plakátů k 70. výročí založení naší školy. Milý Dane, ještě jednou děkujeme za Tvoji spolupráci při přípravě těchto propagačních materiálů, a hlavně za Tvé jedinečné výtvarné vnímání světa!

Zapsala: Mgr. Petra Machů