ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 Organizační informace

Pondělí 4. 9. 2023

 

7:30 – 7:40 hod                     Sraz před budovou školy

7:45 – 8:00 hod                     Společné přivítání žáků a rodičů

8:00 – 8:30 hod                     Přechod do tříd s žáky a předání základních informací

8:00 – 10:00 hod                   Vyzvednutí + vyplnění přihlášek do ŠD v tělocvičně školy

Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 5. září 2023.