Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v aktuálním znění, sděluji, že jsem na pondělí 13.11.2023 vyhlásila volno pro žáky z důvodu celodenního semináře pro pedagogické pracovníky školy. 

Děkuji za pochopen

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Pavlína Frdlíková

ředitelka školy