Minulý týden jsem v naší IV. třídě s dětmi využili robotickou pomůcku mTiny, které pracovně říkáme „panda“. Hra s „pandou“ probíhala v rámci rozumové výchovy, kde si utváříme vztahy, rozvíjíme zájmy a potřeby, a také si osvojujeme, jak samostatně pracovat. Děti si s dopomocí paní asistentky složily plánek trasy a pomocí joysticku ovládaly „pandu“. Je to nejoblíbenější interaktivní robot pro děti, který umí cvrlikat, jezdit, kreslit a děti si s jeho pomocí osvojí základy programování.

Zapsala: Bc. Petra Jurčová