Podzim se pomalu vkrádá i do třídy přípravného stupně. Děti se pomocí her, básniček, písniček a strukturovaných úkolů seznamují se změnami v přírodě, poznávají jednotlivé přírodniny a jak se jim to daří, na to se můžete podívat na fotkách.

Zapsala: Mgr. Zdeňka Gurecká