Každé pondělí má naše třída 3 hodiny českého jazyka hned po sobě. Udělat to pokaždé zajímavé, aby to nebyla nuda – uznejte sami, to je přece výzva!

Můžete teď nahlédnout, jak to zvládáme J

Probírané učivo (právě teď druhy vět a jejich stavba) je založeno vždy na aktuálním tématu, které se ve školním roce objevuje – např. podzim nebo Halloween. Děti tak načerpají mnohem větší množství informací.

Děti pracují s textem různými způsoby – určí druhy vět, zvolí správné znaménko za větou, poskládají slovo ve větě do správného pořadí atd. Abychom jen neseděli, tak máme pravidelně i „Běhací omalovánky“. Po třídě jsou rozmístěné různé instrukce, které děti navádí, jak vymalovat daný obrázek. Děti musí text ve třídě najít, přečíst, porozumět mu, zapamatovat si ho a pak ještě psaný pokyn splnit. A to je výzva! Děti se s tím ale perou statečně a je vidět, jak jsou pyšné, když to zvládnou J

A tak čeština uteče jako voda….

Zapsala: Bc. Lucie Holíková