V rámci prvouky a probíraného tématu PODZIM jsme se s naší třídou učili také venku, na čerstvém vzduchu, obklopeni podzimní atmosférou! Protože, kde se lépe učit podzimním pojmům, než právě v přírodě? Podle vizualizovaného seznamu jsme hledali a do košíku sbírali různé druhy přírodnin. Učili se je pojmenovat, trénovali výslovnost, vytleskávání slabik anebo je určovat a popisovat s pomocí IPadu. Všechny přírodniny si mohli žáčci pořádně prohlédnout, osahat, vnímat jejich barvu, tvar, velikost, povrch, ale i vůni. Zkrátka výuku jsme propojili s našimi smysly, pohybem a zábavou!

 

Zapsala: Mgr. Petra Machů