Jak jsme se učili na podzim? Zážitkově!! Nejdříve jsme se vypravili do zahradnictví v Malenovicich. Podle obrázků chlapci vyhledávali různé druhy zeleniny, dýní, zahradnického nářadí a také druhy sazenic ovocných stromků. Poté jsme navštívili centrum Obi a prohlédli si dýně, pracovní a zahradnické pomůcky. Žáci se učili jak nakupovat a společenskému chování v obchodě. 
Ve škole pak chlapci pracovali u interaktivní tabule, s tabletem, skládali celek z částí, poznávali barvy, trénovali předmatematické schopnosti. Ve výtvarné výchově jsme se věnovali malování. Jemnou motoriku procvičili trháním a lepením papíru. 
Ve školní kuchyňce jsme upekli dýňovou buchtu. A na závěr oslavili svátek Halloween.

Za tým II.třídy 
Zapsala: Bc. Jarmila Zavadilová