V úterý 9. ledna 2024 jsme navštívili se žáky 7.-9. ročníku „Experimentárium“ v areálu Střední průmyslové školy v Otrokovicích. V prostorách třípatrové budovy jsme měli možnost zhlédnout celou řadu zajímavých exponátů z oblasti vědy a techniky a v praxi jsme si mohli vyzkoušet i některá z technických a elektronických zařízení, jakými byly např. kladkostroj nebo počítačem řízené robotické rameno. Jednotlivými patry budovy nás po celou dobu provázel pracovník školy ing. Vajdík, který žákům trpělivě odpovídal na všechny jejich dotazy. Velmi zajímavá a naučná exkurze se setkala u žáků i pedagogů s kladnou odezvou a doufáme, že se nám ji i v příštím školním roce podaří opět zopakovat.

 

  Zapsal: Mgr. L. Žižlavský